Spoluvlastnické podíly na pozemcích v obci Zákamenné (Slovensko)

Spoluvlastnické podíly na pozemcích v obci Zákamenné (Slovensko)

Jistota 0 Kč
Vyvolávací cena 44 191 Kč
Nejnižší možný příhoz 1 000 Kč
Nejvyšší možný příhoz 500 000 Kč
Stav Skončila bez příhozů
Začátek aukce 15.06.2022 09:00

Historie příhozů

Aukce skončila bez příhozů.

Podrobné informace

 1. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.1266 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5576 — lesní pozemek o výměře 7074m2,
  • p.č.5687/1 — trvalý travní porost o výměře 1357m2.
 2. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.3166 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5589/101 — orná půda o výměře 10711m2,
  • p.č.5589/102 — orná půda o výměře 447m2,
  • p.č.5678/2 — lesní pozemek o výměře 1880m2.
 3. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.3167 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5589/301 — orná půda o výměře 904m2,
  • p.č.5589/302 — orná půda o výměře 228m2,
  • p.č.5589/303 — orná půda o výměře 50m2,
  • p.č.5589/304 — orná půda o výměře 11m2,
  • p.č.5589/305 — orná půda o výměře 8363m2,
  • p.č.5678/5 — orná půda o výměře 1274m2,
  • p.č.5678/6 — lesní pozemek o výměře 652m2,
  • p.č.5681/2 — trvalý travní porost o výměře 1342m2.
 4. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.4355 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5682/1 — orná půda o výměře 3224m2,
  • p.č.5686/1 — orná půda o výměře 6306m2,
  • p.č.5688/1 — orná půda o výměře 2931m2.
 5. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.5347 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5628/1 — orná půda o výměře 1573m2.
 6. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.5351 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5683 — trvalý travní porost o výměře 1361m2,
  • p.č.5684 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514m2.
 7. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.6441 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5678/1 — orná půda o výměře 3578m2.
 8. Podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem včetně všech součástí a příslušenství zapsaných na LV č.6442 vedeném katastrálním odborem Okresního úřadu Námestovo, obec Zákamenné, katastrální území Zakamenné, a to:
  • p.č.5682/3 — orná půda o výměře 4886m2.

Kontaktní osoba: Vlastimil Štrbavý, +420 721 851 384

Přílohy / Odkazy

Aukční vyhláška (.pdf, 2.9 MB)

Organizátor a navrhovatel aukce

Aukci organizuje společnost BONA ELECTA s.r.o. a navrhovatelem je AAA INSOLVENCE OK v.o.s.. Společnost AukceSnadno, s.r.o. zajišťuje pouze technické řešení aukce.

Mapa